“Ik zie kansen in een gezonde verstedelijking”


Junior-stedenbouwkundige Christian van Elven houdt zich bij Gebiedsontwikkeling bezig met plannen op verschillende schaalniveaus. Van verkavelingsplan tot straatinrichting en van bouwblok tot stoeptegel.. Op dit moment is hij bezig met de waterwoningen aan de Frankrijkkade. De Frankrijkkade is één van de laatste stukken van Europakwartier West. “Het gebied is nog niet uit ontwikkeld,” zegt Christian. “Er komen 13 waterwoningen. We hebben een participatietraject opgezet met omwonenden. Daarin hebben we onder meer de vraag gesteld wat zij het passend vinden in de wijk en waar ze zich zorgen over maken. Zo had omwonende zorgen over de bouwhoogte, het parkeren en de positionering van de bergingen. Deze wensen en zorgen nemen we mee bij de planuitwerking, waarbij we zo goed mogelijk proberen de belangen tegen elkaar af te wegen.

“Ik zie kansen in een gezonde verstedelijking”

Één lijn

In die uitwerking stellen we randvoorwaarden op, zoals de hoogte en de positie van de woningen. “De omwonenden waren er bij de Frankrijkkade al vanaf het begin bij betrokken. Wij hadden beelden meegenomen en zij ook; hierin was al snel een lijn te herkennen. Zoals: de uitstraling van de woningen, het zicht op het water zoveel mogelijk in stand houden, zorgen voor voldoende groen en parkeerplaatsen. Er zijn al parkeerproblemen in de wijk, dus de uitdaging is om dat zo goed mogelijk in te passen. Ik denk dat we dat op en nette manier hebben opgelost, met extra groen.”

Open sfeer

Hij vindt het fijn om zijn ideeën al snel op papier te zetten. “Ik ga altijd eerst naar het gebied toe om het écht te leren kennen en het gevoel van een plek te vatten. Vervolgens ga ik, al dan niet na een eerste participatiebijeenkomst, mijn gedachtes schetsen. Dit is het startpunt, waarna een plan steeds concreter wordt uitgewerkt. Daarbij werk ik veel samen met collega’s van andere vakdisciplines. Van hen krijg ik input mee, bijvoorbeeld op het gebied van kabels en leidingen, duurzaamheid en financiën. Ik vind het heel gaaf om aan een stad te werken waar heel veel gebeurt en heel veel kan. Er is een fijne open sfeer. We kijken wat er mogelijk is, je wordt niet afgeremd.”

Compliment

“Als stedenbouwer werk je op een plek waar veel bij elkaar komt: waterhuishouding, riolering, verlichting, groen. Tegelijkertijd wil je niet alleen dat het functioneert, maar dat het ook een fijne plek is om te wonen. Soms schuurt dit, waardoor je ook een beetje een probleemoplosser bent. Als een plan waar ik aan heb gewerkt is afgerond, waarin alles op een fraaie manier is samengekomen, ben ik tevreden. En ook als bewoners tevreden zijn over nieuwe plannen. Dat is een compliment voor heel veel door ons geleverde inspanningen.”

Groene verstedelijking

Hoe ziet hij de (nabije) toekomst van Almere? ‘’Ik zie kansen in een gezonde en groene verstedelijking, waarbij Almere niet alleen een tuinstad is, maar ook een stad in een tuin. Met de huidige groenblauwe kwaliteiten als uitgangspunt voor de verdere verstedelijking, behouden we dat unieke karakter terwijl Almere echt kan uitgroeien tot een volwassen stad. Daarnaast is Almere in de basis opgezet met de auto voorop, maar we kunnen ook kijken hoe we de stad nog vriendelijker kunnen maken voor fietsers en bussen.