Stadsruimte

Stadsruimte


Bij de afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere werken circa 170 medewerkers samen aan het beheer van de buitenruimte voor de bewoners en gebruikers van de stad. De afdeling bestaat uit de teams Gebieden, Stedelijk Beheer Systeem en Projectmanagement en Contractvoorbereiding, ondersteund door het stafteam Ondersteuning Strategie Beleid en Programmering. 

Het beheer van de stad wordt in deze afdeling zo effectief mogelijk gedaan, tegen de afgesproken kwaliteit en kosten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische aspecten van het beheer (riolering, bruggen, etc.) maar ook naar de maatschappelijke aspecten, zoals bijvoorbeeld de verkeersdrukte, zorg en woonklimaat. Ontwikkelingen zoals de energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering hebben immers impact op het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Ook ingrijpende sociale ontwikkelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol. 

Voorbeelden van vacatures:

 • Technisch Beheerder oppervlaktewater
 • Senior Civieltechnisch Werkvoorbereider
 • Teammanager 
 • Contractmanager GWW
 • Technisch beheerder mechanische riolering 
 • Technisch Adviseur Water en Riolering
 • Toezichthouder Veiligheid en Gezondheid
 • Adviseur Wegen
 • Strategisch adviseur 
 • Werkvoorbereider
 • Adviseur Beheereffecten planeconomie

Interesse in toekomstige vacatures? We houden je graag op de hoogte via onze vacature alert. Of neem contact op met de corporate recruiter van de afdeling: Saskia Sjoers.