Economische ontwikkeling en grondzaken

Economische ontwikkeling en grondzaken

‘’Binnen de afdeling heerst een heel eigen dynamiek: wij zijn actiegericht, bedrijfsmatig, commercieel denkend en wij vieren onze successen samen!’’

Economische ontwikkeling
Almere groeit de komende jaren door. Het is belangrijk dat jij in de stad niet alleen fijn kunt wonen, maar ook kunt werken, studeren en recreëren. Daarom zijn investeringen nodig in de economische ontwikkeling, het vestigingsklimaat en de gemeentelijke dienstverlening. In de Economische Agenda hebben wij thema’s benoemd, waar wij de focus op leggen: ICT-Tech, Energietransitie, Start up & Scale up, Toerisme en recreatie, Arbeidsmarkt en onderwijs en Excellent gastheerschap. Wij werken aan een stad waar bedrijven, instellingen, werknemers en studenten graag zijn, omdat hier volop ruimte is voor innovatie, ondernemerschap, kennis en talent.

Grondzaken
Waar financiële en juridische zakelijkheid en maatschappelijk impact samenkomen, dat is waar jij team grondzaken treft! Het team grondzaken verzorgt de juridische, financiële en beleidsmatige advisering over projecten in de stad, zoals: woningen, bedrijven en voorzieningen als scholen.

Werken aan gebiedsontwikkeling, waar in Almere (nog) ruimte voor is met een professioneel en vooral enthousiast team. Het team grondzaken bestaat uit twee onderdelen, namelijk het financiële team en het juridische team. Binnen het juridisch team ligt de nadruk op het werken aan privaatrechtelijke vraagstukken. Bij het financiële team wordt beleid gemaakt voor gebiedsontwikkelingen en wordt jaarlijks gerapporteerd over het risicoprofiel van deze totale ontwikkelingen.

Op dit moment geen interessante vacatures bij de afdeling economische ontwikkeling en grondzaken? Meld jezelf aan voor onze vacature alert, zo kunnen wij jou wekelijks op de hoogte houden. Uiteraard kun jij, voor meer informatie, ook contact opnemen met de recruiter van deze afdeling: Berthina Mulder.