Diversiteit en inclusie

Almere, voor iedereen!

‘’Fietsend door Almere zie ik inclusie. Op de strandjes, bij de skatebaan, het voetbalveld, de winkel, het schoolplein, de balletles van mijn dochter, de stationshal en bij ons in de straat. Een van de kenmerken van Almere; een van de redenen dat ik het in elk geval zo’n gave stad vind. Almere is van iedereen die er woont. Daar hoeven we geen beleid voor te maken, dat is al zo.

Voor iedereen zijn er verschillende redenen om trots te zijn op onze jonge stad en haar inwoners. Met een korte geschiedenis en al wel meer dan 210.000 mensen is het haast vanzelfsprekend dat wij een diverse samenstelling van de bevolking hebben. Wij vinden het heel normaal dat er verscheidenheid is en wij met zijn allen de stad maken. Diversiteit is een natuurlijk gegeven en inclusie is onze vastberaden keuze. Juist door principieel te kiezen en voortdurend te blijven streven naar betere inclusie koesteren wij werkelijk onze rijkdom aan verscheidenheid. Simpel gezegd, het maakt niet uit wie je bent, onze samenleving heeft ruimte voor je en rekent op je bijdrage als volwaardig lid van onze gemeenschap.’’

Wethouder Werk en Inkomen, Froukje de Jonge, 2021

De inclusieve stad, Almere

De inclusieve stad, Almere

Almere heeft vanaf het begin als doel gehad om dé inclusieve stad te zijn voor iedereen, door iedereen. Deze vier uitgangspunten in de afbeelding hiernaast, zijn de basis voor Almere, als dé inclusieve stad. Dit bereiken wij namelijk samen met onze inwoners.

Hoe dat er in de praktijk uitziet? Dat heeft verschillende vormen, zo wordt er bijvoorbeeld geïnvesteerd in toegankelijke openbare ruimtes en wordt er gewerkt aan een preventieve aanpak voor bijvoorbeeld energiearmoede.

Ook wordt er jaarlijks stilgestaan bij Diversity Day, heb jij hier al eens van gehoord? Op deze dag vieren wij diversiteit en inclusie op het werk! Omdat juist een mix van mensen me verschillende culturele afkomst, seksuele oriëntatie, leeftijd, gender of arbeidsvermogen positief is. Het motto van Diversity Day, is ook niet voor niets: ‘’Jezelf zijn werkt’’.