Griffie

Griffie


Almere is de snelst groeiende gemeente van Nederland en ontwikkelt zich naar een stad van circa 350.000 inwoners. Deze groei brengt een opgave met zich mee die uniek is in Nederland en mogelijk wordt gemaakt door de samenwerking tussen gemeente, inwoners en partners in de stad. Ambitie tonen, kansen zien, pionieren en ruimte geven en nemen zijn kenmerken van deze samenwerking.  

De gemeenteraad is de vertegenwoordiging van de inwoners en stelt kaders voor de uitvoering van beleid. Zij maken dus de regels en afspraken voor de gemeente en bepalen hoe burgemeester en wethouders hun werk moeten uitvoeren. Ook de samenleving kan rekenen op de griffie. Zoeken inwoners en instanties contact met raad, fracties en/of raadsleden? Of willen ze gebruik maken van het spreekrecht, een burgerinitiatief indienen etcetera? Dan staat de griffie voor hen klaar. De griffie behoort niet tot het ambtelijk apparaat, maar is benoemd door en in dienst van de raad.

Onder leiding van de griffier ondersteunen medewerkers van de griffie de gemeenteraad bij het uitvoeren van haar werkzaamheden en taken. Raadsleden hebben naast het raadswerk vaak een baan, bedrijf of studie. Om alles in goede banen te leiden staat de griffie de raadsleden bij. De griffie plant de vergaderingen, zorgt voor volledige en juiste vergaderstukken en adviseert over voorstellen, werkwijze en aanpak.

Politieke markt

Sinds 2004 hebben we in Almere de Politieke Markt. Een innovatief, efficiënt en voor de inwoners zeer toegankelijk politiek systeem, waarin het werk van de gemeenteraad, eenvoudig kan worden gevolgd, beïnvloed en beoordeeld. Karakteristiek is de tijdsindeling in korte blokken, parallelle vergaderingen, de gesprekswijzer en de mogelijkheid om tussendoor met raadsleden en wethouders in gesprek te komen.

Kijk ook eens op raadvanalmere.nl.

Voorbeelden van vacatures:

  • Raadsadviseur
  • Loco-griffier
  • Junior adviseur

Interesse in toekomstige vacatures bij de Griffie? We houden je graag op de hoogte via onze vacature alert.  Of neem contact op met de corporate recruiter van de afdeling: Heleen Hartong.