Stadsreiniging

Stadsreiniging


Slechts 43 jaar geleden, in 1976, werden de eerste huizen opgeleverd. Almere is nog steeds een ‘groeimachine’. Met een verwachte groei tot 300-350.000 inwoners ontwikkelt Almere zich steeds verder. Naast het groeien kent Almere sinds een aantal jaren ook het beheren; een logisch gevolg van het volwassen worden als gemeente wat een bijzondere dynamiek geeft. Bij de Stadsreiniging, van oudsher een beheerdienst, komt dit tot uiting in de ambities van de gemeente op bijvoorbeeld het terrein van sustainability, circulariteit of het omdenken van afval naar stedelijke grondstoffen. Milieu en sustainability zijn de grote thema’s. Daarnaast heeft Almere een state of the art Upcyclecentrum geopend. Hier wordt afval direct geupcycled en te koop aangeboden en ook wordt er voorlichting gegeven over de mogelijkheden van upcycling aan burgers en scholen.

De operatie van de Stadsreiniging van Almere doet het goed. Almere is van de grote steden een van de landelijke koplopers met het minste restafval. Om dit echter nog verder te verminderen is behalve een goed geolied uitvoeringsapparaat met betrokken medewerkers, ook inzicht in en beïnvloeding van het gedrag van bewoners nodig. In dit kader is deze afdeling ook bezig met de transitie 'van afval naar grondstof' die vervolgens met marktwaarde verhandeld kan worden. Almere heeft wat dit betreft een grote ambitie.

Voorbeelden van vacatures:

  • Adviseur circulaire economie
  • Projectleider Afvalloze stad
  • Grondstoffenregisseur
  • Monteur 
  • Perronmedewerker
  • Coordinator Zwerfafvalplan
  • Materiaal technicus

Interesse in toekomstige vacatures bij Stadsreiniging? We houden je graag op de hoogte via onze vacature alertOf neem contact op met de corporate recruiter van de afdeling Stadsreiniging: Saskia Sjoers.