Stedelijk beleid

Stedelijk beleid


Almere is de stad met toekomst en de afdeling Stedelijk Beleid bereidt de toekomst nu al voor. Met ruim 50 collega’s werkt de afdeling aan het ontwikkelen van een gezonde en aantrekkelijke stad. Zij vertellen en verbeelden het verhaal van de stad en zorgen ervoor dat de lange termijn ambities vertaald worden in een korte termijn uitvoering.

De afdeling levert veel beleidsadviezen aan het bestuur en ligt daarmee onder een vergrootglas. Aansturing is in handen van de manager en adjunct-manager. De afdeling telt zes clusters. Deze clusters werken nauw samen en maken vanuit hun eigen expertise op het gebied van bijvoorbeeld wonen, mobiliteit, duurzaamheid en omgevingsrecht, integrale plannen, visies en adviezen. Rode draad in al deze documenten is dat ze bijdragen aan het aantrekkelijk houden van de bestaande stad en de nieuw te ontwikkelen gebieden. Vragen als hoe houden we Almere duurzaam bereikbaar, hoe dragen we bij aan de woningnood, hoe zorgen we voor wijken in balans, hoe verminderen we de CO2-uitstoot in de stad, hoe kunnen we onze prachtige groengebieden beter gebruiken, daar zijn onze adviseurs druk mee.

Voorbeelden van vacatures:

  • Strateeg Stedelijk beleid
  • Woningbouwregisseur
  • Adviseur Wonen
  • Junior adviseur Energie
  • Adviseur Klimaat
  • Junior en senior adviseur Stedenbouw
  • Juridisch adviseur Omgevingsrecht
  • Adviseur (deel)mobiliteit

Interesse in toekomstige vacatures? We houden je graag op de hoogte via onze vacature alert.
Of neem contact op met de corporate recruiter van de afdeling Stedelijk beleid: Saskia Sjoers.