Zorg en welzijn

Zorg en Welzijn

‘’Onze missie is om de mensen in onze stad, die dat nodig hebben, passende zorg en ondersteuning te bieden.’’

Almere is ambitieus als het gaat om woon- en leefklimaat, economie, veiligheid, duurzaamheid en diversiteit. Almere wil een stad zijn waar het fijn is om te zijn, of jij er nu woont, werkt of op bezoek komt. Bewust zoeken wij daarin naar het samenspel tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheid. De afdeling zorg en welzijn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Onze missie is om de mensen in onze stad die dat nodig hebben, passende zorg en ondersteuning te bieden.

De afdeling zorg en welzijn is actief op het gebied van o.a.: maatschappelijke ondersteuning, jeugd, welzijn, beschermd wonen, maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en openbare geestelijke gezondheidszorg. Op deze afdeling komen beleid en uitvoering heel mooi samen. Om het samenspel met bijvoorbeeld de inwoners te bevorderen, wordt er gewerkt vanuit sociale wijkteams. Binnen deze teams werken wij nauw samen met een aantal maatschappelijke partners uit de stad. Uiteraard zijn deze teams ook weer verbonden aan de afdeling.

Op dit moment geen interessante vacatures bij de afdeling zorg en welzijn? Meld jezelf aan voor onze vacature alert, zo kunnen wij jou wekelijks op de hoogte houden. Uiteraard kun jij, voor meer informatie, ook contact opnemen met de recruiter van deze afdeling: Berthina Mulder