Zorg en welzijn

Zorg en Welzijn


Almere is ambitieus als het gaat om woon- en leefklimaat, economie, veiligheid, duurzaamheid en diversiteit. Almere wil een stad zijn waar het fijn is om te zijn, of je er nu woont, werkt of op bezoek komt. Bewust zoeken we daarin naar het samenspel tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en overheid. 
De afdeling Zorg & Welzijn is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de Jeugdwet. Onze missie is om de mensen in onze stad die dat nodig hebben, passende zorg en ondersteuning te bieden.

De afdeling Zorg & Welzijn voert taken uit op het gebied van o.a. Maatschappelijke Ondersteuning, Jeugd, Welzijn, Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang en Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Beleid en uitvoering komen in de afdeling samen. De Sociale Wijkteams, waarin de gemeente nauw samenwerkt met enkele maatschappelijke partners, zijn nauw aan de afdeling verbonden.

Voorbeelden van vacatures:

  • Beleidsadviseur Jeugdhulp
  • WMO consulent
  • Senior adviseur Sociaal domein
  • Groepsmanager
  • Strateeg Sociaal domein
  • Adviseur Kwaliteitszorg
  • Beleidsadviseur Maatschappelijke opvang
  • Adviseur Veilig en Onderdak
  • Strategisch adviseur Beschermd wonen

Interesse in toekomstige vacatures? We houden je graag op de hoogte via onze vacature alert.
Of neem contact op met de corporate recruiter van de afdeling Zorg en Welzijn: Berthina Mulder