Vergunningen, toezicht en handhaving

Vergunningen, toezicht en handhaving


Onze inwoners en ondernemers krijgen in Almere de kans om hun dromen waar te maken: het realiseren van hun droomhuis of het bouwen van een prachtige bedrijfslocatie. Jij staat aan de lat om samen met jouw team deze dromen te realiseren. Met een verwachte groei tot 300 - 350.000 inwoners ontwikkelt Almere zich steeds verder. Er is in Almere volop ruimte voor nieuwe initiatieven. Zoals bijvoorbeeld de ontwikkellocatie Oosterwold, een groen, agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Het is de ultieme vorm van doe-het-zelfgebiedsontwikkeling. De afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving is betrokken bij het bouwen en wonen in Almere en levert hiermee een bijdrage aan een veilige en leefbare stad. 

Een stad in ontwikkeling vraagt om een organisatie die zichzelf blijft ontwikkelen. Deels ook omdat er nieuwe wetgeving komt (Omgevingswet), of omdat de relatie en rolverdeling tussen burger en gemeente bij vergunningverlening verandert, maar ook omdat onze taken steeds meer integraal benaderd worden, waarbij de gemeentelijke organisatie strategisch in de beleidsontwikkeling met elkaar moet samenwerken.

Voorbeelden van vacatures:

  • Medewerker Vergunningverlening
  • Juridisch adviseur VTH
  • Medewerker Publiekscontacten
  • Marktmeester
  • Adviseur Omgevingsrecht
  • Handhaver Woonoverlast
  • Tozichthouder Brandveiligheid
  • Accountmanager Stadstoezicht
  • Projectsecretaris Keurmerk Veilig ondernemen
  • Vergunningverlener WABO

Interesse in toekomstige vacatures? We houden je graag op de hoogte via onze vacature alertOf neem contact op met de corporate recruiter van de afdeling VTH: Romy Terrero Sierra.