Disclaimer

Disclaimer

Gemeente Almere is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Heeft u tips of vragen, dan kunt u contact met ons opnemen op carriere@almere.nl.

Links naar andere websites

Op verschillende plaatsen in deze website wordt toegang geboden tot sites die door derden worden onderhouden. Gemeente Almere is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites.

Copyright

Alle informatie op deze website in welke vorm dan ook is eigendom van gemeente Almere, behalve als anders is vermeld. U mag de informatie alleen voor eigen gebruik opslaan. Citeren met bronvermelding. Niets mag zonder schriftelijke toestemming worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd.

Privacy

Gemeente Almere hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens. Informatie over bezoeken aan werkenbijalmere.nl wordt nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen.

E-mail

Gemeente Almere doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat onze verzonden e-mails juist zijn en dat de juiste e-mailadressen worden gebruikt. Mocht een e-mail toch niet voor u bestemd zijn, wilt u dan de afzender hiervan op de hoogte stellen?