Privacy

Privacy

De bescherming van jouw privacy bij het verwerken van jouw persoonsgegevens is belangrijk. De gemeente Almere, als verwerkingsverantwoordelijke, gaat daarom heel zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om en we houden ons daarbij aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gemeente bewaart persoonsgegevens van sollicitanten niet langer dan nodig is voor de uitvoering van werving- en selectieprocedures. Wij houden ons hierbij aan de NVP Sollicitatiecode van de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling. De persoonsgegevens van afgewezen kandidaten worden bewaard tot uiterlijk een maand na het afronden van de sollicitatieprocedure. Wil je je gegevens eerder laten verwijderen dan de termijn van 4 weken? Stuur dan een mail naar carriere@almere.nl

Aanvullende informatie over hoe wij met persoonsgegevens omgaan vind je in ons privacybeleid. Heb je klachten over de verwerking van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op de heer P.M.H. Korremans onze Functionaris Gegevensbescherming via 14 036 of FG@almere.nl. Jouw klacht wordt vertrouwelijk behandeld.