Burgerzaken

Burgerzaken


Gemeente Almere Bruist! Zij is met 220.000 inwoners en 152 etnische achtergronden de achtste gemeente van Nederland en heeft de ambitie om uit te groeien naar een stad met 300.000 inwoners. Hierdoor zijn er legio ontwikkelingen gaande. De organisatie heeft een open mind om dingen te verbeteren en te doen wat goed is voor de inwoners en ondernemingen van Almere. 


Burgerzaken staat oog in oog met ingrijpende veranderingen. Eén van de belangrijkste is de toenemende digitalisering: deze daagt overheden uit om hun dienstverlening anders in te richten en om de menselijke factor – die altijd nodig blijft – naar een hoger plan te tillen. Het face-to-face contact met klanten wordt minder, maar de complexiteit neemt toe. En dat vereist meer dan ooit tevoren hostmanship en vakmanschap. Goede aansluiting op de leefwereld van de inwoners vergt een balans tussen optimale dienstverlening, naleven van wet- en regelgeving, kwaliteit van persoonsgegevens, privacy, beveiliging en fraudebestrijding. 

Voorbeelden van vacatures:

  • Medewerker balie burgerzaken
  • Medewerker Handhaving burgerzaken
  • Medewerker BRP
  • Procesadviseur Burgerzaken
  • Medewerker Gegevensbeheer
  • Groepsmanager

Interesse in toekomstige vacatures? We houden je graag op de hoogte via onze vacature alert. Of neem contact op met de corporate recruiter van de afdeling: Heleen Hartong.