Not in my backyard

Gebiedsontwikkeling stuurt stevig op de verschillende aspecten van binnenstedelijke ontwikkeling. “Het kader van de Raad is daarbij de ‘bijbel’ voor zowel ontwikkelaars als gemeente. Zoals participatie, hoogte, kwaliteit van het omliggende gebied, contracten, financiĆ«n en (sociale) woningbouwopgave.” Hij benadrukt: “Je doet het niet alleen: je hebt ontwikkelaars nodig, waarmee je zakelijke afspraken kunt en moet maken. Transformaties zijn altijd maatwerk. Zeker bij ‘not in my backyard’-projecten (nimby’s) moet je dat zorgvuldig doen. Dat kost tijd, maar levert ook heel veel op.”

“Transformeren is een containerbegrip geworden,” meent Maarten. “Maar het letterlijk transformeren van een gebouw naar wonen maakt de stad af! In Centrum Stad, Haven en Buiten dragen transformaties bij aan een upgrade van Almere. Anders laat je de stad versloffen.” Inmiddels zijn in het centrum de voorbereidingen gestart voor de bouw van meer dan 2.500 woningen aan de Wisselweg, Randstad en de Campus “Transformeren hoort bij de nieuwe ontwikkeling van Almere. En ik ben er trots op dat ik daar een bijdrage aan mag leveren.”

Harmonie

Ook intern is ‘samen’ het sleutelwoord. “Het is niet het feestje van Gebiedsontwikkeling: we pakken het samen op. Transformeren is complex. Je moet culturele, maatschappelijke en financiĆ«le aspecten met elkaar verenigen. We bouwen niet voor de ontwikkelaar, we bouwen aan de stad. Je bouwt waar de stad behoefte aan heeft. De focus ligt niet alleen op wonen, maar ook op werken en industrie. Dat kan gecombineerd. Het is dus altijd maatwerk. Als we het met zijn allen voor elkaar krijgen, als alle belangen op elkaar afgestemd zijn en er iets moois wordt gebouwd dat past in de omgeving, dan mogen we echt tevreden zijn.”

Perspectief

“Als overheid zijn wij heel goed in plannen maken, maar dat is nog geen gebiedsontwikkeling. De nadruk zal de komende jaren liggen op het toevoegen van verschillende soorten betaalbare woningen. En daar komen verduurzaming, klimaatadaptatie en slimme parkeeroplossingen nog bij. Als wij marktpartijen kunnen verleiden daar een steentje aan bij te dragen, dan ben ik blij.”
Bij een uniek gebied waar al onze ambities en een plek kunnen krijgen, denkt hij gelijk aan de plek waar het Kasteel staat. “Dan zie ik kansen en hoe we dat gebied betrekken bij de bestaande stad. De locatie is niet van ons, maar we kunnen er wel over meebeslissen.”