Maarten Drost - Adjunct-manager gebiedsontwikkeling

Transformeren maakt de stad af!

“Almere is in 45 jaar uitgegroeid tot een volwaardige stad. Bij deze groei zie je in de bestaande stad heel veel gebeuren. Zoals het ombouwen van een kantoorpand naar woningen of het veranderen van de bestemming van de grond. Verschillende functies krijgen in de bestaande stad hun plek. Hoe transformeer je in de ideale wereld? Er liggen kabels en leidingen, er is een wegenstructuur en je hebt te maken met omwonenden. Hoe ziet het speelveld eruit? Hoe doe je dat met ontwikkelaars beter en slimmer?”

Maarten Drost begon in februari 2021 als adjunct-manager Gebiedsontwikkeling. Eind januari is de Integrale Aanpak Transformaties (IAT) neergelegd bij de Raad ter vaststelling als ‘het nieuwe Almeerse stappenplan voor transformatieprojecten’. Deze aanpak komt uit de evaluatie van de Integrale Aanpak Gebiedsontwikkeling (IAGO) in 2019. De IAT is een apart werkproces met uitvoeringskader voor transformatieprojecten. En gaat dus om (woning)bouwprojecten op grond die niet van de gemeente Almere is. Alle stappen in een project, van de initiatief- en haalbaarheidsfase via de ontwerpfase naar de realisatie- en beheerfase, staan erin. Inclusief besluitvormingsmomenten. Zo kunnen we afwegen wat er nodig is voor de openbare ruimte, voor volkshuisvesting en – niet onbelangrijk – voor de financiering.

Maarten Drost - Adjunct-manager gebiedsontwikkeling

Not in my backyard
Gebiedsontwikkeling stuurt stevig op de verschillende aspecten van binnenstedelijke ontwikkeling. “Het kader van de Raad is daarbij de ‘bijbel’ voor zowel ontwikkelaars als gemeente. Zoals participatie, hoogte, kwaliteit van het omliggende gebied, contracten, financiĆ«n en (sociale) woningbouwopgave.” Hij benadrukt: “Je doet het niet alleen: je hebt ontwikkelaars nodig, waarmee je zakelijke afspraken kunt en moet maken. Transformaties zijn altijd maatwerk. Zeker bij ‘not in my backyard’-projecten (nimby’s) moet je dat zorgvuldig doen. Dat kost tijd, maar levert ook heel veel op.”


“Transformeren is een containerbegrip geworden,” meent Maarten. “Maar het letterlijk transformeren van een gebouw naar wonen maakt de stad af! In Centrum Stad, Haven en Buiten dragen transformaties bij aan een upgrade van Almere. Anders laat je de stad versloffen.” Inmiddels zijn in het centrum de voorbereidingen gestart voor de bouw van meer dan 2.500 woningen aan de Wisselweg, Randstad en de Campus “Transformeren hoort bij de nieuwe ontwikkeling van Almere. En ik ben er trots op dat ik daar een bijdrage aan mag leveren.”

Harmonie
Ook intern is ‘samen’ het sleutelwoord. “Het is niet het feestje van Gebiedsontwikkeling: we pakken het samen op. Transformeren is complex. Je moet culturele, maatschappelijke en financiĆ«le aspecten met elkaar verenigen. We bouwen niet voor de ontwikkelaar, we bouwen aan de stad. Je bouwt waar de stad behoefte aan heeft. De focus ligt niet alleen op wonen, maar ook op werken en industrie. Dat kan gecombineerd. Het is dus altijd maatwerk. Als we het met zijn allen voor elkaar krijgen, als alle belangen op elkaar afgestemd zijn en er iets moois wordt gebouwd dat past in de omgeving, dan mogen we echt tevreden zijn.”

Perspectief
“Als overheid zijn wij heel goed in plannen maken, maar dat is nog geen gebiedsontwikkeling. De nadruk zal de komende jaren liggen op het toevoegen van verschillende soorten betaalbare woningen. En daar komen verduurzaming, klimaatadaptatie en slimme parkeeroplossingen nog bij. Als wij marktpartijen kunnen verleiden daar een steentje aan bij te dragen, dan ben ik blij.”
Bij een uniek gebied waar al onze ambities en een plek kunnen krijgen, denkt hij gelijk aan de plek waar het Kasteel staat. “Dan zie ik kansen en hoe we dat gebied betrekken bij de bestaande stad. De locatie is niet van ons, maar we kunnen er wel over meebeslissen.”