Rinse Bakker - Senior projectmanager gebiedsontwikkeling

Rinse Bakker - Senior projectmanager gebiedsontwikkeling

“Er liggen veel uitdagingen en dat maakt het werk extra bijzonder”

Rinse Bakker is senior projectmanager gebiedsontwikkeling en heeft de projecten Randstad, en recent de Wisselweg onder zijn hoede binnen Almere Centrum. Hij werkt nu een jaar bij de gemeente Almere. Hiervoor werkte hij als senior projectmanager gebiedsontwikkeling voor de gemeente Amsterdam.

"Er is meer dan genoeg te doen in Almere. Ik werk nu aan het project Randstad. Dit deel van het centrum is nu een beetje een ingedut bedrijventerrein uit de jaren '80. Het is één van de eerste bedrijventerreinen in Almere. Er zitten nu allerlei ondernemingen rondom zorg, zoals tandheelkunde en een hartkliniek. We willen hier graag wonen en werken combineren. Zo komen er 2.000 tot 2.500 woningen en willen we ook meer groen in de wijk."

Wonen en werken
"Het gaat om het gebied ten noordoosten van de Rabotoren. Daar loopt de Stadswetering en meteen daarnaast gaat de transformatie plaatsvinden. Het gaat om Randstad 20 en 21. Aan het verderop gelegen Randstad 22, komen we niet. In het plan dat we voor het gebied maken, willen we een hoogstedelijk milieu ontwikkelen met woontorens tot wel 110 meter hoog. Onderin komen allerlei voorzieningen zoals een fitness en voorzieningen voor kleinschalige horeca. Centraal in het gebied komt misschien een bedrijfsverzamelgebouw."
"In Amsterdam hebben we veel ervaring met dit soort projecten, waarbij een bestaande omgeving wordt aangepast. Ik werkte 5 jaar met een team aan het Osdorpplein en omgeving. Een subcentrum waar de gemeente Amsterdam meer mensen naartoe wil trekken om het centrum te ontlasten. Het project trok veel aandacht, ook in de media. In Almere hebben we nog niet zoveel transformaties gedaan. Er zit hier heel veel ambitie, maar we moeten het wel met minder mensen doen. Ook verloopt het proces soms anders dan ik in Amsterdam gewend was. Maar we maken vaart. Met de eerste partij is het contract getekend. Zij hopen binnenkort de vergunning aan te vragen.

Bouwen voor Almeerders
"Het belangrijkste voor mij is dat we bouwen voor de bewoners en ondernemers van Almere. Daarom moeten we goed weten wat zij willen en belangrijk vinden. Eerst denken we daarover binnen de gemeente na en gaan dan met belanghebbenden praten.. Belangrijk zijn maatschappelijke voorzieningen zoals een buurtcentrum of een broedplaats. Dat kan een vliegwiel vormen voor het hele gebied. De functie werken moet ook behouden blijven. Daarom gaan we ook met ondernemers in gesprek hoe zij zichzelf zien in het vernieuwde gebied."

"Er liggen heel veel uitdagingen in het plan. We willen een plek waar mensen prettig kunnen wonen en werken, die heel groen is en duurzaam is ingericht. Dat vraagt om het toepassen van nieuwe energiesystemen, de opvang van regenwater, daktuinen en zonnepanelen. Daarbij speelt nu dat het elektriciteitsnet momenteel weinig ruimte heeft voor grote appartementencomplexen. Daar ligt voor ons een belangrijke uitdaging, mede omdat de gemeente formeel geen gesprekspartner is. Dat geldt ook voor de Wisselweg en andere grote woningbouwprojecten die op de rol staan."

Duurzame bodemenergie
"In het gebied willen straks verwarmen met duurzame bodemenergie. Ook daarover zijn we in gesprek met energiemaatschappijen. Dat vraagt namelijk om forse investeringen. We kijken dan ook wat er allemaal mogelijk is in het gebied. Een onderzoek hiernaar moet dit jaar worden uitgevoerd. Ik acht dit kansrijk."
"Uiteindelijk doe je het allemaal voor de inwoners en ondernemers in Almere. Het is heel leuk om hier te werken. We doen het hier net even iets anders. En we verzetten hier met een relatief kleine club veel werk. Er liggen veel uitdagingen en dat maakt het werk extra bijzonder."