Arbeidsvoorwaarden samenvatting

 

Werken bij Gemeente Almere betekent bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Samen met circa 2.200 collega’s werken we dagelijks aan het waarmaken van de dromen en initiatieven van de inwoners van Almere. Van onze medewerkers verwachten we slagvaardigheid en inventiviteit. Daar horen dan ook uitstekende arbeidsvoorwaarden bij.

Als nieuwe medewerker van gemeente Almere informeren we je graag over wat de gemeente te bieden heeft aan arbeidsvoorwaarden. 

Het is gebruikelijk dat nieuwe medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar krijgen met een proeftijd van 1 maand, met de intentie om deze na dat jaar om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor het einde van dat jaar wordt op basis van een beoordeling bepaald of de arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Salaris

Bij je indiensttreding wordt je geplaatst in de bij de functie behorende salarisschaal (‘functieschaal’) of één schaal lager (‘aanloopschaal’). Deze schalen bestaan uit een minimum (trede 0) en een maximum bedrag (trede 11). Als medewerker kan je jaarlijks doorgroeien tot het maximum van de salarisschaal.

IKB

Jouw keuzes voor het IKB maak je in ons digitale portaal MijnHRM. Het Individueel Keuze Budget (IKB) is jouw persoonlijke budget in geld: je bouwt maandelijks 17,05% op bovenop je bruto maandsalaris. Daarin zit onder andere je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering en een levensloopbijdrage. Met het IKB beslis je zelf hoe en wanneer je dit bruto budget wilt besteden: (maandelijks) laten uitbetalen, verlofuren kopen of netto laten uitkeren voor opleidingskosten. Hierdoor heb je meer keuzevrijheid bij het invullen van de arbeidsvoorwaarden, zoals die het beste passen bij jouw persoonlijke situatie. In december wordt elk jaar automatisch het (eventueel resterende) saldo uitbetaald.

Verlof

Hoeveel verlofuren je per jaar hebt hangt af van het aantal uren dat je werkt. Het basisverlof bij een fulltime arbeidsovereenkomst bedraagt 194,4 verlofuren. Daarnaast heb je de mogelijkheid om maximaal 192 ADV-uren per jaar bij een fulltime arbeidsovereenkomst te sparen. ADV staat voor arbeidsduurverkorting. Bij ADV werk je wekelijks meer dan de formele (betaalde) uren. Deze extra gewerkte uren neem je op een ander moment op als ADV-verlof. Je kan kiezen voor volledig ADV en 2e tranche ADV waarbij je bij de 2e optie minder ADV uren spaart dan bij volledig ADV. Ook heb je de mogelijkheid om per jaar 187 verlofuren bij te kopen of 72 verlofuren te verkopen via het IKB. Niet opgenomen ADV uren komen aan het einde van het kalenderjaar te vervallen. Voor parttimers geldt in alle gevallen het geraamde aantal uren naar rato.

Persoonlijke ontwikkeling

Bij de Almere Academie komt alles samen op het gebied van leren en ontwikkelen. We stimuleren een manier van werken en functioneren die nodig is om als gemeente mee te bewegen met de continue veranderingen in de maatschappij. We zijn een lerende organisatie en dat vraagt van ons dat we nieuwsgierig blijven, lef tonen en durven te reflecteren. Het concern opleidingsaanbod van de Almere Academie daagt uit om aan deze 3 competenties te werken. Dit kan bijvoorbeeld met interne trainingen gericht op communicatieve vaardigheden, resultaatgerichtheid, managementvaardigheden, persoonlijk leiderschap, verbeteren advisering en digitalisering. Ook kun je via GoodHabitz online trainingen volgen op het moment dat het jou het beste uitkomt. Daarnaast is er ook een intern coachnetwerk om je te begeleiden bij allerlei vragen rondom persoonlijke ontwikkeling.

Smartphone en/of laptop

Heb je voor je functie een smartphone en/of laptop nodig, dan kun je die lenen van de gemeente of ervoor kiezen om je eigen device (apparaat) te gebruiken. In het laatste geval krijg je hiervoor een maandelijkse vergoeding. Je hoeft geen bonnetje te laten zien en ook hoeft het apparaat niet nieuw te zijn. Wel moet het voldoen aan een aantal vereisten op het gebied van techniek en veiligheid.

ABP

De gemeente is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Je wordt automatisch bij het ABP aangemeld. Het is mogelijk om waardeoverdracht (opgebouwde pensioenrechten bij andere werkgevers) bij het ABP aan te vragen. Je dient dit zelf via de site van het ABP aan te vragen.
De pensioenpremies worden voor een deel door de gemeente Almere betaald en voor een deel ingehouden op jouw bruto salaris.

Collectieve zorgverzekeringen

Bij de gemeente Almere kun je gebruik maken van collectiviteitskorting bij een aantal zorgverzekeraars. Via deze link kun je de pakketten van de zorgverzekeringen van Menzis, CZ en IZA vergelijken. Naast de mogelijkheid om deel te nemen aan onze collectieve zorgverzekering krijg je een jaarlijkse bijdrage van € 296,- als je salaris lager of gelijk is aan het maximum van schaal 6. Heb je een hoger salaris dan krijg je een jaarlijkse bijdrage van € 168,-. Voor deze bijdrage maakt het niet uit of je deelneemt aan onze collectieve verzekering of niet.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij de gemeente Almere kan je je bijverzekeren tegen de (financiële) gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het betreft hier een vrijwillige aanvullende verzekering van Loyalis. De premie van deze aanvullende verzekering wordt ingehouden op jouw bruto salaris. Je kunt je premie berekenen op de site van Loyalis.

Woon- werkverkeer

Ben je woonachtig binnen Almere, dan kan je voor het woon-werkverkeer in aanmerking komen voor de vergoeding van een fiets óf de kosten voor het openbaar vervoer op basis van 2e klasse. Voor het gebruik van de eigen auto of andere eigen vervoermiddelen (zoals motor, bromfiets of snorfiets) voor het woon-werkverkeer binnen Almere krijg je géén vergoeding. De fietsvergoeding bedraagt maximaal € 749,- (inclusief slot en verzekering) en wordt 1 x per 4 jaar verstrekt. Ben je woonachtig buiten Almere, dan kan je voor het woon-werkverkeer in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten openbaar vervoer of voor een vergoeding bij het gebruik van een eigen vervoermiddel, zoals de auto of de motor. Bij gebruik van een eigen vervoermiddel geldt een vergoeding van € 0,10 per kilometer op basis van max. 40 km enkele reis. 

De kosten voor het openbaar vervoer worden vergoed tot een reisafstand van maximaal 60 OV-kilometer enkele reis voor de prijs van een 2e klasse abonnement. De aanvraag van de vergoeding woon- werk verkeer dien je in via ons digitale portaal MijnHRM.

Verhuiskostenvergoeding

Woon je in een andere gemeente, maar verhuis je binnen 2 jaar na je aanstelling naar de gemeente Almere, dan kan je onder voorwaarden aanspraak maken op de verhuiskostenregeling. Je kan een maximale tegemoetkoming in je verhuiskosten ontvangen van € 6.249,44. Ook kun je tot maximaal 4 maanden aanspraak maken op een tegemoetkoming in dubbele woonkosten tot maximaal € 312,49. In bepaalde gevallen kan je ook in het 3e jaar nog een beroep doen op een vergoeding voor verhuiskosten. Deze is gemaximeerd op € 1.500,-. 

Mantelzorg

Werk, je eigen gezin en mantelzorg. Deze combinatie kan behoorlijk pittig zijn. Gemeente Almere is een mantelzorgvriendelijke organisatie. Samen met je leidinggevende bekijk je wat jij nodig hebt om een goede balans te bereiken.

Integriteit

Als medewerker van een publieke organisatie staat het handelen eerder ter discussie dan dat van mensen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Daarom is er veel aandacht voor integriteit. Goed ambtenaarschap bestaat uit het eerlijk, betrouwbaar en onkreukbaar zijn. In verband hiermee hebben wij onder andere een gedragscode integriteit, wordt de ambtseed/belofte afgelegd en dien je in bepaalde gevallen melding te maken van nevenwerkzaamheden.

Meer weten? Bekijk dan eens het personeelhandboek.