Aanmelden vacature alertWerken bij de snelst groeiende gemeente van Nederland?

Een dynamische omgeving vol vrijheid en ruimte om je als professional verder te ontwikkelen. Een stad met een continue stroom van uitdagende projecten. Almere is een jonge stad die niet alleen groeit maar zich ook ontwikkelt tot een complete, evenwichtige stad met grootstedelijke voorzieningen. Denk aan grote transitievraagstukken zoals klimaatverandering, energie, grondstoffen en afval. Deze ontwikkelingen en de jonge leeftijd van de stad zorgen voor een werkomgeving met pioniersmentaliteit, waar medewerkers op nieuwe manieren naar vraagstukken kijken.

Wil jij bij Gemeente Almere aan de slag, maar zit er op dit moment geen geschikte vacature bij? Meld je dan aan voor onze vacature alert. We bieden daarbij ook de mogelijkheid om je CV in te sturen of een link (url) naar je Linkedinprofiel. De recruiters zullen dan je profiel bekijken.Willem van Beurden | Corporate recruiter


Paulien Wilde | Corporate recruiter


Wil je alvast een indruk krijgen van je toekomstige collega's. Kijk dan even op ons Instagram-account. Elke week laat één van onze 2000 medewerkers zijn of haar werkweek zien.

Goed om te weten. In 2019 hadden we circa 320 vacatures. Dat waren vooral functies op het gebied van civiele techniek, inkoop en contractmanagement, finance, juridisch, ICT, Ruimtelijke ordening, Sociaal domein en Vergunningen en Handhaving. Meer dan 90% van de vacatures was op HBO/WO niveau.

Voorbeelden van vacatures uit 2019:

 • Projectmanager gebiedsontwikkeling
 • Adjunct-afdelingsmanager Bestuur Veiligheid
 • Inspecteur bouwwerken
 • Gebiedsadviseur
 • Werkvoorbereider civiel
 • Teammanager Strategie, Beleid & Programmering
 • Adviseur Procesmanagement
 • Marktmeester
 • Leerplicht/RMC Consulent
 • Senior adviseur Wonen
 • Communicatieadviseur: medior + senior
 • Strategisch adviseur Stadsruimte
 • Startende Accountmanager Bedrijven
 • WMO consulent sociaal wijkteam
 • IT-auditor
 • Medewerker Vergunningverlening.
 • Energieke tekenaar voor het team Stedenbouw
 • Data analist
 • Bouwkundig opzichter
 • Strategisch beleidsadviseur Beschermd wonen
 • Projectleider Civiele Techniek
 • Juridisch adviseurs: medior, senior en strateeg
 • Wob-coördinator
 • Kostprijsdeskundige
 • Strategisch inkoper
 • Adviseur Water en Riolering
 • Lobbyist Public Affairs
 • Senior medewerker Balie Burgerzaken
 • Technisch IT Architect
 • Strategisch financieel manager grondbedrijf
 • Medewerker Geo / (Web)Cartograaf
 • Beleidsadviseur Toezicht & Handhaving
 • Beleidsadviseur Ondermijning/coördinator Bibob
 • Directievoerder
 • Adviseur handhaving
 • Vernieuwende beleidsadviseur Jeugdhulp
 • Strategisch beleidsadviseur Financiën
 • Beleidsadviseur Vrouwenopvang en Verslavingsbeleid
 • Adviseur Geo
 • Senior Technicus OVL, VRI's, kabels en leidingen
 • Operationeel coördinator Stadstoezicht
 • Service Demand Manager /Service Delivery Manager
 • Adviseur Contract- en leveranciersmanagement
 • Landschapsarchitect
 • Medewerker Skilled Servicedesk ICT
 • Woningbouwregisseur
 • Bestuursadviseur
 • Grondverkoper bedrijventerreinen
 • Strateeg Stedelijk beleid
 • Veranderkundige Programmamanager Sociaal Domein
 • Senior Vergunningverlener APV en bijzondere wetten
 • Klantmanager Rechtmatigheid
 • Adviseur Informatiebeheer
 • Plaatsingscoördinator Beschermd Wonen
 • Beleidsondersteuner Onderwijs, Sport en Cultuur
 • HR business partner
 • Functioneel Beheerder Gemeentelijke Belastingen
 • Strateeg Economische Ontwikkeling
 • Juridisch adviseur VTH
 • Contract- & leveranciersmanager GWW
 • Senior Serviceorganisatie-Incidentcoördinator
 • Senior Juridisch Adviseur Bezwaar & Beroep
 • Senior beleidsadviseur WMO
 • Technisch Adviseur Waterhuishouding
 • Planeconoom (junior + senior)
 • Afdelingsmanager VTH
 • Junior Stedenbouwkundige
 • Jurist Aanbestedingsrecht en Privaatrecht
 • Senior jurist Privaatrecht
 • Projectleider Afvalloze Stad
 • IT Procesmanager (LEAN SixSigma)
 • Regisseur Arbeidsmarkt en Onderwijs
 • Junior Adviseur Uitgifte & Vastgoed
 • Technisch (applicatie) beheerder ICT
 • Beleidsadviseur stedenbouw
 • IT-auditor
 • Toezichthouder Civiel
 • Senior adviseur Werk & Participatie
 • Programmamanager Duurzaamheid
 • Adviseur armoede en schulden
 • Senior Adviseur Finance & Control