Programmasecretaris Almere 2.0


32 uur | € 3.348 - € 4.859 | sluitingsdatum 23-03-2019


Programmasecretaris Almere 2.0; Vernieuwend Wonen en Cultuur, Recreatie & Toerisme

Enthousiaste spin in het web die bijdraagt aan het uitgroeien van Almere tot een aantrekkelijke stad om te wonen, werken en verblijven.

De afgelopen jaren hebben het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Almere intensief met elkaar opgetrokken om op de oostflank van de Metropoolregio Amsterdam de condities te scheppen voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel. De gezamenlijk geformuleerde ambitie is verankerd in de Rijksstructuurvisie RRAAM (2013). Hierin staat beschreven welke opgaven er in de regio liggen op het vlak van ecologie, bereikbaarheid en verstedelijking. Tevens zijn hierin afspraken gemaakt onder welke condities Almere met 60.000 woningen en een flink aantal arbeidsplaatsen kan groeien. 

De Programmaorganisatie Almere 2.0 is belast met de uitvoering van deze afspraken. Het programma Almere 2.0 kent momenteel vijf programmalijnen. Programmalijn vier richt zich op het versterken van verblijfsplekken: cultuur, recreatie en toerisme. Het doel is plekken te realiseren die de stad en de regio aantrekkelijker maken als verblijfsgebied, als recreatiegebied en die het toerisme bevorderen. Onder deze Programmalijn vallen bijvoorbeeld de volgende projecten: Nationaal Park Nieuw Land / Almeerse Poort, Kustzone Poort /Duin, Pampushout Zuid, de Culturele Strategie Almere en het Museum Modern. 

De vijfde programmalijn, Vernieuwend Wonen, richt zich op het aanjagen van woonexperimenten , zoals Tiny Housing, digitale zelfbouw en de prijsvraag Who Cares. De ambitie is dat Almere haar positie versterkt als koploper met vernieuwende stedenbouw. Hierbij staan de eindgebruiker en duurzaamheid centraal en worden nieuwe woonmilieus en woonconcepten ontwikkeld die ook elders onderscheidend zijn en daarmee antwoorden bieden op woningmarktvraagstukken op regionaal en landelijk niveau. 

Voor deze twee Programmalijnen zoeken we een enthousiaste Programmasecretaris.

De opdracht

Als Programmasecretaris ben je werkzaam binnen het Programma Almere 2.0. Je bent de rechterhand van de Programmamanagers Vernieuwend Wonen  en Cultuur, Recreatie &Toerisme. Daarbij ben je verantwoordelijk voor onder meer de volgende taken:

 • Het leggen en onderhouden van contacten met diverse (maatschappelijke) partijen, waaronder met het Rijk, de provincie en gemeenten.
 • Voorbereiden strategische en tactische overleggen met interne en externe partijen.
 • Het organiseren van diverse bijeenkomsten.
 • Verslaglegging van bestuurlijke overleggen, stuurgroepen en opdrachtgeversoverleggen.
 • In samenwerking met de medewerker Planning & Control en de Programmamanagers, een bijdrage leveren aan:
  • o jaarplan, meerjarenprogramma, begrotingen en verantwoordingen.
  • o besluitvormende documenten en bestuurlijke stukken.
  • o korte en lange bestuurlijke termijnplanningen van de overleggen en de besluitvormingsmomenten alsmede bewaking van deze planningen. 

Daarnaast heb je een meer generieke adviserende rol:

 • Je geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de Programmamanagers en het projectteam.
 • Je denkt mee, signaleert ontwikkelingen en gebeurtenissen en risico's die relevant zijn voor de besturing van het project en/of programma. Je beoordeelt dit op hun urgentie en vertaalt deze in direct handelen.
 • Je bent adviseur op het bestuurlijke en ambtelijke niveau vanuit het project en/of programma en stelt in dit kader notities, voorstellen en plannen op onder verantwoordelijkheid van de projectdirecteur. 
 • Je zorgt er voor dat de doelen uit het project en/of programma in verbinding komen met de interne organisatie gemaakte afspraken.

Wie ben je

Als Programmasecretaris beschik je over een HBO of academisch werk- en denkniveau. Daarnaast beschik je over:

 • ervaring met werken in projecten en programma’s 
 • goede adviesvaardigheden
 • goede communicatie vaardigheden 
 • bij voorkeur ervaring in de werkvelden wonen en cultuur, recreatie & toerisme 
 • ervaring met het werken in en met overheidsorganisaties, marktpartijen en adviseurs
 • een analytisch vermogen, stressbestendig en een netwerker 

Onze arbeidsvoorwaarden

Wij belonen je inzet. In de eerste plaats met een inspirerende werkomgeving en een baan met impact. Als Programmasecretaris bij de gemeente Almere waarderen we dat in de vorm van een:

 • salaris van maximaal  € 4.859 bruto per maand.
 • de mogelijkheid/ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • dertiende maand en vakantiegeld, opgebouwd via een Individueel Keuzebudget (IKB). Je kunt dit budget op meerdere manieren benutten.
 • uitgebreide keuze aan trainingen en opleidingen.

Informeren en solliciteren

De sluitingsdatum is 23-03-2019. Meer weten? Dan kun je contact opnemen met Claudia de Kort, Programmamanager Almere 2.0, telefoon 06 52 734 637. 

De kracht van het verschil

Gemeente Almere streeft naar een inclusieve cultuur waarin we diversiteit omarmen. Inclusief betekent dat iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Talent als basis en diversiteit als kracht. Het succes van onze organisatie staat of valt met de kwaliteit én de diversiteit van onze mensen.
Paulien Wilde | Corporate Recruiter


Willem van Beurden | Corporate Recruiter