Stadsruimte

Stadsruimte

Bij de afdeling Stadsruimte van de gemeente Almere werken circa 170 medewerkers samen aan het beheer van de buitenruimte voor de bewoners en gebruikers van de stad. De afdeling bestaat uit de teams Gebieden, Stedelijk Beheer Systeem en Projectmanagement en Contractvoorbereiding, ondersteund door het stafteam Ondersteuning Strategie Beleid en Programmering. 

Het beheer van de stad wordt in deze afdeling zo effectief mogelijk gedaan, tegen de afgesproken kwaliteit en kosten. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische aspecten van het beheer (riolering, bruggen, etc.) maar ook naar de maatschappelijke aspecten, zoals bijvoorbeeld de verkeersdrukte, zorg en woonklimaat. Ontwikkelingen zoals de energietransitie, nieuwe vormen van mobiliteit, klimaatadaptatie en digitalisering hebben immers impact op het beheer van de openbare ruimte en infrastructuur. Ook ingrijpende sociale ontwikkelingen spelen steeds vaker een belangrijke rol. 

Recente vacatures:

 • Directievoerder
 • Werkvoorbereider
 • Teammanager 
 • Kostendeskundige
 • Projectleider Civiele techniek
 • Projectondersteuner
 • Contract & Leveranciersmanager
 • Technicus Kabels & Leidingen
 • Adviseur Waterbeheer
 • Technicus Wegen en Verhardingen
 • Strategisch adviseur 
 • Junior adviseur Veiligheid & Gezondheid

Interesse in toekomstige vacatures? We houden je graag op de hoogte via onze vacature alert.
Of neem contact op met onze corporate recruiter: Berthina Mulder