Werken bij en voor Almere!


Almere is een unieke stad. Een stad met meer dan 200.000 unieke inwoners met verschillende nationaliteiten, achtergronden en levensverhalen. Deze inwoners hebben diverse talenten en kwaliteiten die bijdragen aan het meebouwen aan onze mooie stad. De kunst is om deze kwaliteiten te benutten en om deze vervolgens om te zetten tot kracht voor onze stad. We sluiten daarom aan op wat er in de stad gebeurt en stimuleren ontmoeting. We ondersteunen en sturen, maar we laten los waar het kan. Zo maken we dromen en initiatieven van anderen mogelijk. Almere omarmt diversiteit!


De gemeente Almere voert een actief diversiteitsbeleid. We willen graag dat ons personeelsbestand een weerspiegeling is van de maatschappij. Waarbij de samenstelling van onze teams bestaat uit een brede diversiteit; sekse, culturele achtergrond, mentale of fysieke gesteldheid en leeftijd. Wij werken aan een cultuur waarin mensen zich welkom en thuis voelen. Bij de gemeente Almere is het onacceptabel dat mensen uitgesloten worden. Ieder individu wordt geaccepteerd en gewaardeerd.
Sohaira El Fathi | Manager diversiteitHeb je vragen over diversiteit neem gerust contact op met mij. Ik ben bereikbaar via 06-11958254 of selfathi@almere.nl.

Of connect mij op linkedin.