Afdelingsmanager Onderwijs, Sport & Cultuur

 

 

Afdelingsmanager Onderwijs, Sport en Cultuur 
36 uur | max. € 111.500 bruto p.j. | sluitingsdatum 30-06-2022

 

Afdelingsmanager Onderwijs, Sport en Cultuur 
36 uur | max. € 111.500 bruto p.j. | sluitingsdatum 30-06-2022

 

 

 

Met jouw inspirerend leiderschap, jouw netwerkkwaliteiten, je oprechte interesse in de ander en jouw strategische denkvermogen hebben wij een prachtige rol voor je, waarbij jij, samen met je afdeling, het verschil gaat maken voor onze inwoners. 

Waar sta je voor aan de lat

De komende jaren ga jij werken aan verdere groei en ontwikkeling van de afdeling, waarbij je de ingezette koers een vervolg geeft. Die koers is beschreven in het afdelingsplan.

Jij bent het boegbeeld van een goed draaiende afdeling. Dat lijkt een gespreid bedje en op een aantal vlakken is dat ook zo, maar er ligt nog een groot aantal uitdagende opdrachten voor je. Een greep uit de resultaten die wij van jou verwachten:

 • Het werken met partners in de stad aan kwalitatief goed primair en voortgezet onderwijs, het versterken van de onderwijsarbeidsmarkt en het terugdringen van het aantal vroegtijdige schoolverlaters.
 • Een stevige impuls aan het hoger, inclusief universitair onderwijs, in de stad en bijdragen aan verdere campusvorming samen met innovatieve bedrijven in de stad.
 • Het verder uitwerken van het Cultuurplan 2019-2024: het ontwikkelen van hoogwaardige cultuur in het centrum van de stad.
 • Het werken aan brede maatschappelijke voorzieningen in alle wijken waar onderwijshuisvesting de basis voor is.
 • Het vertalen van de recent vastgestelde Sportvisie 2035 in de uitvoeringsagenda 2021-2025, waaronder het door ontwikkelen van de breedtesport en een profiel als stad van topsport.

Wie ben jij 

Jij bent een inspirerende en coachende leider die innovatie, passie en kwaliteit stimuleert door te prikkelen, kritisch te denken en te reflecteren. Je bent zelfverzekerd, toont lef en durft risico’s te nemen. Centraal in jouw manier van leidinggeven staat oprechte aandacht voor mensen: je bent nieuwsgierig, open en benaderbaar. Je spreekt mensen aan waar dat nodig is en je bent uiteraard zelf ook aanspreekbaar.
Verder ben je een netwerker die het belang van de stad zowel in- als extern goed weet te positioneren. Van belang daarbij is jouw verbindende kracht: je bent een netwerker die actief de relatie met onze partners onderhoudt en je weet hun vertrouwen te winnen en te behouden. Dat doe je onder meer met schoolbesturen, culturele organisaties, andere grote steden en in het ‘Haagse’.

Tot slot geef je vorm en inhoud aan het opgavegericht werken. Je weet wat dit vraagt van het samenwerken tussen afdelingen, binnen teams en van individuele medewerkers.

Met de inzet van deze kwaliteiten zorg je er in deze functie voor dat de zichtbaarheid van de afdeling wordt vergroot. Je hebt vertrouwen in de kennis en kunde van je teammanagers en medewerkers en je durft vanuit dat vertrouwen ruimte te geven. Dat betekent niet dat je daardoor op afstand staat van de inhoud, integendeel: naast uitstekend ontwikkelde leiderschapskwaliteiten heb je ook verstand van zaken en ben je ook inhoudelijk aanspreekbaar op de zwaardere dossiers.

Wat heb je verder in huis     

 • leidinggevende ervaring in een vergelijkbare zware rol, bij voorkeur in een complexe bestuurlijke context;
 • ruime ervaring met leidinggeven aan veranderingsprocessen;
 • het vermogen om baanbrekend te denken en ideeën om te zetten in ambitieuze maar realistische en goed uitvoerbare besluiten.

Arbeidsvoorwaarden

Van jou verwachten we veel als afdelingsmanager, daar horen dan ook goede arbeidsvoorwaarden bij:

 • Salaris van minimaal € 5.671 en maximaal € 7.977  bruto per maand, o.b.v. 36-urige werkweek;
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals bijvoorbeeld een verhuiskostenregeling;
 • 17,05% financieel keuzebudget bovenop je salaris;
 • De mogelijkheid om plaatsonafhankelijk te werken;
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof;
 • Uitgebreide keuze aan trainingen en opleidingen, zodat jij je verder kunt ontwikkelen.

Informeren en solliciteren 

Onze corporate recruiter Paulien Wilde (06 41741898, niet op vrijdagen) is aanspreekpunt voor deze functie. Zij kan jou alles over de rol vertellen en jouw vragen beantwoorden dan wel doorzetten. Je kunt via onderstaande knop ook je naam en telefoonnummer achterlaten, dan belt zij jou terug.  

Paulien Wilde | Corporate Recruiter

06 41 74 18 98 

* bij het invullen van je contactgegevens via bovenstaande knop geeft het formulier een solliciteren button aan waarmee je contactgegevens verzonden worden. Je solliciteert hiermee niet, het is alleen een verzoek om contact op te nemen. 

 

Na een eerste kennismaking over en weer bepalen we of er een kennismakingsgesprek volgt met concerndirecteur Gea Vermeulen of met de waarnemend afdelingsmanager Robert de Boer. 
 

 

 

Meer over de afdeling Onderwijs Sport en Cultuur (OSC)

De afdeling bestaat uit de uitvoerende teams Sportaccommodaties en Leerplicht/RMC en het beleidsteam Onderwijs, Sport en Cultuur. Ruim 100 gemotiveerde professionals zorgen hier met elkaar voor kwaliteit, een goede sfeer en een hoge productiviteit. Daarnaast zorgen zij er zo samen voor dat onze inwoners de kans krijgen om hun talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, sociale vaardigheden op te doen en creatief te leren denken zodat zij succesvol kunnen deelnemen aan de samenleving. Nu en later.

Jij vormt samen met de teammanagers een informeel, hecht en goed samenwerkend MT. Je rapporteert aan onze concerndirecteur sociale stad en participatie, Gea Vermeulen. De medewerkerstevredenheid binnen de afdeling is hoog en het personele verloop is gering.

Meer over gemeente Almere
Gemeente Almere: een stad met velen gezichten en de stad van de toekomst. De jongste stad van Nederland. Hard op weg in omvang de vijfde stad van het land te worden. Groen, rijk aan cultuur en bruisend van activiteit! De komende tien jaar bouwen we  maar liefst 24.500 woningen. Gunstig gelegen en thuis voor 18.000 ondernemingen. Studeren in Almere is kleinschalig en verrassend. Bezoeken, wonen, studeren of zaken doen in Almere het kan allemaal.

Werken bij de gemeente Almere betekent samen met 2.000 collega’s bijdragen aan maatschappelijke opgaven: dagelijks werken aan het waarmaken van de dromen en initiatieven van de inwoners en ondernemers van de stad. Pionieren, vernieuwen, kansen pakken en dit vooral samen met de stad doen. De lat ligt hoog: we willen een toekomstbestendige stad zijn waar iedereen kan meedoen en waar voor alle inwoners mogelijkheden zijn voor optimale talentontwikkeling. De voorzieningen op het gebied van kunst, cultuur en sport zorgen voor een aantrekkelijke leefomgeving; het streven is de beschikbaarheid van hoogwaardig onderwijs voor allen.

Ook zijn we een stad waar kansen in het onderwijs, op de arbeidsmarkt, de woningmarkt of een gezonde levensverwachting niet voor alle inwoners vanzelfsprekend zijn. Zo zijn er relatief veel voortijdige schoolverlaters en jongeren met een taalachterstand die opgroeien in armoede of te maken hebben met huiselijk geweld.
De uitdagingen voor de stad en voor de manager die we zoeken zijn dus groot. 

Liefde voor Almere

Gemeente Almere wil een overheid zijn die bereikbaar en begripvol is voor iedereen. Een organisatie die doet wat nodig is om in de behoeften van de stad en haar inwoners te voorzien. Werken bij Almere is daarom een kwestie van het hart. Gewoon, omdat het goed voelt om het verschil te maken voor onze inwoners. We kunnen de stad alleen maximaal bedienen met medewerkers die oprecht betrokken zijn bij Almere, de stad goed (willen leren) kennen en die het verschil willen maken.