Manager Regio Beleid en Acquisitie
Wie om zich heen kijkt, ziet dat de Randstad bruist. De woningmarkt floreert, de economie groeit, er komen meer banen en bedrijvigheid. Veel mensen zijn dan ook op zoek naar een plek om te wonen in de Noordvleugel van de Randstad. Almere draagt daar graag aan bij en zal daarom de komende jaren blijven groeien. Maar we doen meer dan alleen huizen bouwen. Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat bijvoorbeeld en een evenwichtige doorontwikkeling van onze stad waar werk en wonen meer in balans komen. Met het programma Almere 2.0 investeren we in de kwaliteiten van de stad. Een stad waar inwoners trots op zijn, met plezier leven en zich naar hartenlust kunnen ontplooien. Een stad waar bedrijven zich graag vestigen en bezoekers verrast worden. 

De gemeentelijke organisatie bestaat uit 19 afdelingen. Een van de nieuw gevormde afdelingen is die van

Economische Ontwikkeling en Grondzaken

Voor deze afdeling zijn wij op zoek naar kandidaten voor de positie van

Manager Regio Beleid en Acquisitie
Strateeg, boegbeeld, natuurlijke autoriteit


Samen sturen op verbeelding, verbinding en ontwikkeling om zo samen “met de stad” dromen en initiatieven van anderen mogelijk te maken. Als manager vervul je hierin een essentiële rol en zijn we op zoek naar een goede match tussen de opgave van de organisatie en die van de afdeling en de rol die je hierin als manager vervult. 

De opgave

De afdeling bestaat uit ca 45 medewerkers en kent 3 teams en aandachtsgebieden

  1. Regio, beleid en acquisitie
  2. Lokale Economie
  3. Grondzaken

Aansturing van de afdeling is in handen van de afdelingsmanager. Het team Regio, beleid en acquisitie is één van de taakgebieden. De opgave van de afdeling is boeiend en divers. Op het nieuwe speelveld van de organisatie zal de afdeling zich moeten positioneren. Bewezen meerwaarde op verbinding in- en extern, balans tussen bouwen en economische ontwikkeling en werkgelegenheid, duidelijke planning- en prestatieafspraken, heldere communicatie met alle stakeholders en aandacht voor de veranderende cultuur worden daarbij onderscheidend. 

Je stuurt daarnaast primair op de economische koers van Almere en je bent verantwoordelijk voor het economische beleid van Almere. Het acquireren van bedrijven om zich in   Almere te vestigen valt ook onder je verantwoordelijkheid.

De zwaarte en complexiteit van de opgaven maakt van deze positie er een met een werk- en denkniveau op dat van een directiefunctie.

Wie ben je en wat doe je nu

De lat ligt hoog voor de nieuwe manager. Sturen op proces, inhoud, resultaat en samenwerking. Collega’s in hun kracht zetten, aanspreken én inspireren. Soepele en duidelijke omgang met bestuurders en externe partijen. Je neemt het voortouw in de gewenste ontwikkeling van de organisatie en veranderen is jouw tweede natuur. Zo maar een kleine greep uit de veelheid van opgaven.

Meer specifiek ben jij samen met je teamleden de aanjager van de regionale economie, economisch beleid en acquisitie met daarbij gerichte aandacht voor de MetropoolRegioAmsterdam. Je bent een seniore en herkenbare gesprekspartner van het MRA en daarnaast van overleggen met de regio en/of provincie Flevoland en Utrecht.  Je bent verantwoordelijk voor het versterken van de regionale economie in het algemeen en die van Almere in het verlengde daarvan. Je zoekt en vindt op strategisch niveau ook naar een evenwichtiger verhouding tussen economische en stedelijke groei.

 Je weet het beste uit je mensen te halen door hen te stimuleren én aan te spreken. Je maakt de goede keuzes in een veelheid en diversiteit aan verzoeken en opdrachten van zowel bestuurders en andere stakeholders.

Strategisch inzicht en het herkennen van en terugbrengen naar grote lijnen en afspraken is jou bekend. Gericht op samenwerking en synergie zowel binnen de afdeling als het gemeentelijk concern en je staat voor je team en afdeling. 

De binnenkort vast te stellen economische agenda van de gemeente Almere vormt daarbij je richtsnoer.

Mensen praten over jou als politiek/bestuurlijk sensitief, strategisch, visionair omgevingsbewust, vernieuwend, innovatief. Representeren van Almere vind je leuk. Je bent academisch geschoold.

Je kan nu werken bij een gemeente, een zakelijke dienstverlener op het relevante domein of een (semi) publieke organisatie. Je hebt daarbij een bewezen positie als zware adviseur en/of manager. Resultaten in jouw vorige functies zijn duidelijk herkenbaar. Je hebt mensen zichtbaar van goed naar beter gebracht. Bestuurders spreken over jou als een persoonlijkheid en heldere adviseur die zegt wat hij doet en doet wat hij zegt. Collega’s hebben het als pittig én prettig ervaren om met en voor jou te werken.

Dat dit veel van jou gaat vragen staat vast. Daarom vraagt Almere om een kandidaat die goed zicht heeft op zijn/haar eigen ambities en drijfveren. Een autonome persoonlijkheid. Intrinsieke affiniteit met het domein in combinatie met zicht op de vraag in welk bestuurlijk krachtenveld hij/zij optimaal functioneert.

Wat doet Almere voor jou

Almere vraagt nogal wat van je. Zij biedt daarbij een werkomgeving waarin je je ambities kunt realiseren. Een omgeving met energie, uitdagende en veeleisende opgaven. Een omgeving met aanzien en maatschappelijke status. Inspirerende collega’s die elkaar aanmoedigen en aanspreken. Die een grote toegevoegde waarde willen leveren binnen hun netwerk van collega’s. Een innovatieve omgeving, waar veel aandacht is voor onderzoek en ontwikkeling binnen het vakgebied.

Je wordt beloond in salarisschaal 14. Almere biedt jou verder uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden en wil graag in jou investeren met ontwikkelings- en opleidingsfaciliteiten.


Deze vacature is in behandeling bij MetFred bv, een onafhankelijk searchbureau. U kunt reageren op deze vacature via www.metfred.nl.

Ook is informatie beschikbaar via freddoeleman@metfred.nl, of via 06-51267613. U kunt vragen naar Fred Doeleman.