Salaris en arbeidsvoorwaarden


Werken bij Gemeente Almere betekent bijdragen aan maatschappelijke opgaven. Samen met circa 1.800 collega’s werken we dagelijks aan het waarmaken van de dromen en initiatieven van de inwoners van Almere. Van onze medewerkers verwachten we slagvaardigheid en inventiviteit. Daar horen dan ook uitstekende arbeidsvoorwaarden bij.
Arbeidsvoorwaarden

Als potentiële nieuwe medewerker van gemeente Almere informeren we je graag over wat de gemeente te bieden heeft aan arbeidsvoorwaarden. Onze arbeidsvoorwaarden staan uitgebreid beschreven in onze Brochure Arbeidsvoorwaarden, de CAO Gemeenten 2020 en in ons Personeelshandboek.

Het is gebruikelijk dat nieuwe medewerkers een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van 1 jaar krijgen met een proeftijd van 1 maand, met de intentie om deze na dat jaar om te zetten in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voor het einde van dat jaar wordt op basis van een beoordeling bepaald of de arbeidsovereenkomst wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


Salaris

Bij je indiensttreding word je geplaatst binnen de bij de functie behorende salarisschaal (schaal 1 tot en met schaal 18), of de schaal ervoor (de aanloopschaal). Deze schalen worden gevormd door een minimum en een maximum bedrag. Als medewerker kan je jaarlijks doorgroeien tot het maximum van de salarisschaal.


Het Individueel Keuze Budget (IKB)

Het Individueel Keuze Budget (IKB) is jouw persoonlijke budget in geld: je bouwt maandelijks 17,05% op bovenop je bruto maandsalaris. Daarin zit onder andere je vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, 2 dagen bovenwettelijk verlof en een levensloopbijdrage. Met het IKB beslis je zelf hoe en wanneer je dit bruto budget wilt besteden: (maandelijks) laten uitbetalen, verlofuren kopen of netto laten uitkeren voor opleidingskosten. Hierdoor heb je meer keuzevrijheid bij het invullen van de arbeidsvoorwaarden, zoals die het beste passen bij jouw persoonlijke situatie. In december wordt elk jaar automatisch het (resterende) saldo uitbetaald.


Verlof

Hoeveel verlofuren je per jaar hebt hangt af van het aantal uren dat je werkt en je leeftijd. Het basisverlof van 162 uur bij een fulltime dienstverband wordt per leeftijdsgroep verhoogd met een aantal verlofuren.  

Daarnaast heb je de mogelijkheid om maximaal 192 ADV-uren per jaar bij een fulltime dienstverband te sparen. ADV staat voor arbeidsduurverkorting. Bij ADV werk je wekelijks meer dan de formele (betaalde) uren.  Deze extra gewerkte uren neem je op een ander moment op als ADV-verlof. Je kan kiezen voor volledig ADV en 2e tranche ADV waarbij je bij de 2e optie minder ADV uren spaart dan bij volledig ADV.  Ook heb je de mogelijkheid om per jaar 144 verlofuren bij te kopen of 72 verlofuren te verkopen. Niet opgenomen ADV uren komen aan het einde van het kalenderjaar te vervallen. Voor parttimers geldt in alle gevallen het geraamde aantal uren naar rato.


Pensioenregeling

De gemeente is aangesloten bij het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). Je wordt automatisch bij het ABP aangemeld. Het is mogelijk om waardeoverdracht (opgebouwde pensioenrechten bij andere werkgevers) bij het ABP aan te vragen. Je dient dit zelf via de site van het ABP aan te vragen. De pensioenpremies worden voor een deel door de gemeente Almere betaald en voor een deel ingehouden op jouw bruto salaris.


Collectieve zorgverzekeringen

Bij de gemeente Almere kun je gebruik maken van collectiviteitskorting bij een aantal zorgverzekeraars. Via deze link kun je de pakketten van de zorgverzekeringen van Menzis, CZ en IZA vergelijken.

Naast de mogelijkheid om deel te nemen aan onze collectieve zorgverzekering krijg je een jaarlijkse bijdrage van € 296,- als je in schaal 1 t/m 6 zit of een jaarlijkse bijdrage van € 168,- als je in schaal 7 of hoger zit. Voor deze bijdrage maakt het niet uit of je deelneemt aan onze collectieve verzekering of niet.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Bij de gemeente Almere kan je je bijverzekeren tegen de (financiële) gevolgen van arbeidsongeschiktheid. Het betreft hier een vrijwillige aanvullende verzekering van Loyalis. De premie van deze aanvullende verzekering wordt ingehouden op jouw bruto salaris. Je kunt hier je premie berekenen. 


Woon- werkverkeer

Ben je woonachtig binnen Almere, kun je voor het woon- werkverkeer in aanmerking komen voor de vergoeding van een fiets óf de kosten voor het openbaar vervoer. Voor het gebruik van de eigen auto of andere eigen vervoermiddelen (zoals motor, bromfiets of snorfiets) voor het woon- werkverkeer binnen Almere krijg je géén vergoeding. De fietsvergoeding bedraagt maximaal € 749,- (inclusief slot en verzekering) en wordt 1 x per 4 jaar verstrekt.

Ben je woonachtig buiten Almere, kun je voor het woon- werkverkeer in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten openbaar vervoer of voor een vaste maandelijkse vergoeding bij het gebruik van een eigen vervoermiddel, zoals de auto of de motor. Bij gebruik van een eigen vervoermiddel geldt een vergoeding van € 0,10 per kilometer op basis van max. 40 km enkele reis en een gemiddeld aantal werkdagen van 200 per jaar bij 5 dagen in de week werken. De kosten voor het openbaar vervoer worden vergoed tot een reisafstand van maximaal 60 OV-kilometer enkele reis voor de prijs van een 2e klasse abonnement.

Daarnaast heb je recht op extra reiskostenvergoeding op basis van de fiscaal voordelige 'uitruilregeling'.


Verhuiskostenvergoeding
Woon je in een andere gemeente, maar verhuis je binnen 2 jaar na de start van je dienstverband naar de gemeente Almere, dan kan je aanspraak maken op de verhuiskostenregeling. Je kan een maximale tegemoetkoming in je verhuiskosten ontvangen van € 6.249,44. Ook kun je tot maximaal 4 maanden aanspraak maken op een tegemoetkoming in dubbele woonkosten tot maximaal € 312,49. In bepaalde situatie kan er ook in het derde jaar nog aanspraak zijn op een verhuiskosten vergoeding. Die vergoeding is dan maximaal € 1.500,-.


Mantelzorg

Werk, je eigen gezin en mantelzorg. Deze combinatie kan behoorlijk pittig zijn. Gemeente Almere is een mantelzorgvriendelijke organisatie. Samen met je leidinggevende bekijk je wat jij nodig hebt om een goede balans te bereiken.


Integriteit

Als medewerker van een publieke organisatie staat het handelen eerder ter discussie dan dat van mensen in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. Daarom is er veel aandacht voor integriteit. Goed ambtenaarschap bestaat uit het eerlijk, betrouwbaar en onkreukbaar zijn. In verband hiermee hebben wij een gedragscode integriteit, wordt de ambtseed/belofte afgelegd en dien je melding te maken van nevenwerkzaamheden.


’We zijn een organisatie die vooruit wil, wil leren en innoveren. Met het vizier gericht op de mensen in de stad en op de mensen in onze organisatie. Meer nog dan regels en procedures, functies en afdelingen, is werken bij de gemeente Almere daarom een kwestie van het hart. Gewoon, omdat het goed voelt om het verschil te maken.’