Projectdirecteur Oosterwold

Projectdirecteur Oosterwold

Geen sluitingsdatum
 
Mensen maken de stad! Oosterwold is uniek qua gebiedsontwikkeling in Nederland. Nergens kunnen op deze schaal initiatiefnemers hun eigen huis en leefomgeving inrichten in een groen open landschap. Wij zoeken een stevige trekker die – samen met de reeds aangestelde adjunct-gebiedsregisseur Oosterwold voortstuwt naar een volgende fase. We nodigen je graag vrijblijvend uit om met ons in gesprek te gaan hierover. Laat je van je horen?
 
Wat ga je doen
De projectdirecteur heeft primair de rol van “gebiedsregisseur Oosterwold” het boegbeeld naar het gebied en de initiatiefnemers (van bewoners tot projectontwikkelaars, agrariërs en terrein beherende organisaties). Daarnaast ben jij eindverantwoordelijk voor het team Oosterwold en bijbehorende strategie- en koersbepaling. 
Team Oosterwold bestaat uit circa 25 medewerkers, waaronder een adjunct-gebiedsregisseur, projectmanagers, juristen, project- en uitgiftemedewerkers. Je vervult deze opgave samen met een adjunct-gebiedsregisseur, waarbij de adjunct-gebiedsregisseur zich vooral richt op de intern organisatorische taken en personele zaken. De resterende verdeling van taken is onderling af te stemmen en mede afhankelijk van de expertise van beide functionarissen. Gezamenlijk laten jullie het team Oosterwold als een multifunctionele (netwerk)organisatie functioneren en nemen jullie elkaar waar bij afwezigheid. 
 
Je verantwoordelijkheden bestaan o.a. uit:
 • De integrale uitvoering van de organische gebiedsontwikkeling.
 • Strategieontwikkeling en aansturen van uitvoering van de strategie; verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van onderzoeken en formele planfiguren.
 • Verantwoording afleggen aan het Bestuurlijk Overleg Oosterwold en aan de (concern)directeur die als ambtelijk opdrachtgever namens gemeenten Almere en Zeewolde optreedt.
 • Verbinding leggen en houden tussen Oosterwold en in- en externe stakeholders, waaronder met name de 5 deelnemende partijen in het Bestuurlijke Overleg (Gemeenten Almere en Zeewolde, Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en Rijksvastgoedbedrijf) en de partijen met grondposities.
 • Het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten, contracten en financiële arrangementen, alsmede voor grondtransacties en anterieure overeenkomsten.

Als projectdirecteur is het van belang dat jij de balans vindt tussen loslaten (ruimte geven aan particuliere, collectieve en marktinitiatieven) en overheidssturing (zorgdragen voor het publieke belang). Het gaat om zoeken naar het goede evenwicht bij programmatisch (bij)sturen, de mate van begeleiding, advisering en regulering van initiatiefnemers alsmede participatie en zeggenschap van bewoners en initiatiefnemers. Deze balans tussen regelen en loslaten komt ook tot uitdrukking in publiekrechtelijke en privaatrechtelijke kaders (omgevingsplannen en anterieure overeenkomsten). Het betreft niet alleen toekomstige ontwikkelingen, maar ook aanpassingen en correcties op al ontwikkelde delen. Dit vraagt van de projectdirecteur bijzonder strategische en onderhandelingskwaliteiten en een visie op de publieke rol bij organische gebiedsontwikkeling. De projectdirecteur krijgt een ruim mandaat met betrekking tot uitvoerende taken, zoals uitgifte van kavels, sluiten van anterieure overeenkomsten, programmatische en inhoudelijke aanpassingen binnen vastgestelde kaders op hoofdlijnen.

Good to know
Om de zwaarte van de functie te benadrukken spreken we bij de werving van deze vacature over de rol van projectdirecteur. Binnen de gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Almere en Zeewolde wordt de functie gedragen met de titel gebiedsregisseur. Bij aanname op deze rol zal dit ook geformaliseerd worden als gebiedsregisseur.
 
Oosterwold
Oosterwold is wereldwijd uniek! In Oosterwold werken de gemeenten Almere en Zeewolde, het Rijksvastgoedbedrijf, Provincie Flevoland en Waterschap Zuiderzeeland samen aan deze bijzondere manier van gebiedsontwikkeling. Wij kunnen pagina’s lang schrijven over Oosterwold, maar dat maakt deze vacature helaas te lang. Daarom nodigen we je uit om voor meer informatie over Oosterwold een kijkje te nemen op de website https://maakoosterwold.nl/
 
Fike van der Burght, gebiedsregisseur a.i. over Oosterwold:
“Werken als gebiedsregisseur Oosterwold is een unieke opdracht. Je bent met je team van 25 mensen bezig met een bijzondere manier van stadsontwikkeling waarbij initiatiefnemers zelf hun eigen huis en omgeving bouwen. Met de buren geven zij vorm aan hun buurt, van de ontsluitingswegen tot de voorzieningen, het water en het groen. Van de overheid vraagt deze vorm van uitnodigingsplanologie een creatieve invulling van de eigen rol. Te veel afwezig als overheid kunnen we niet zijn zo blijkt uit een evaluatie. Elke dag is anders en vraagt koersvastheid én flexibiliteit. De gebiedsregisseur bezit over strategisch inzicht en balanceertalent. Voor een evenwichtskunstenaar een mooie uitdaging!”
 
Wie ben jij
Wij zoeken een ervaren projectdirecteur die richting geeft en samenhang bewaakt in een dynamische omgeving, in een soms hectische context kan opereren en die de ontwikkelingen en het team op koers kan houden. Een echte verbinder die zowel ambtelijk als bestuurlijk de schakel, het aanspreekpunt en adviseur is tussen gemeenten Almere en Zeewolde, provincie Flevoland, waterschap Zuiderzeeland en Rijksvastgoedbedrijf; sparringpartner voor (leden van) het Bestuurlijke Overleg Oosterwold.
 • WO+ werk en denkniveau.
 • Minimaal 8 jaar ervaring in het vakgebied en minimaal 5 jaar leidinggevende ervaring.
 • Ervaring om in een complex krachtenveld te kunnen schakelen tussen schaalniveaus (van de enkele kavel tot geheel Oosterwold) en tussen vraagstukken (van voorwaarden scheppen tot beheer en handhaving).
 • Feeling en bij voorkeur ervaring met een organische gebiedsontwikkeling door initiatiefnemers en/of CPO’s is belangrijk. 
 • Bekwaam om onderhandelingen op hoog niveau te kunnen voeren met commerciële partijen en medeoverheden.
 • Bekend met bestuurlijk-politieke processen overheid.
Naar buiten ben jij dé gebiedsregisseur en het “gezicht” van Oosterwold en moet jij het “verhaal” van Oosterwold kunnen uitdragen en kunnen vasthouden in de hectiek van de dagelijkse praktijk. 
Naar binnen is de projectdirecteur de inspirator die het team Oosterwold in haar kracht zet en medewerkers stimuleert om in een dynamische en creatieve omgeving optimaal te functioneren.
 
Het aanbod
Van onze medewerkers verwachten we slagvaardigheid en inventiviteit. Daar horen dan ook nog goede arbeidsvoorwaarden bij:
 • Salaris minimaal € 5.671 maximaal € 8.758 bruto per maand o.b.v. 36-urige werkweek
 • Een jaarcontract met intentie tot vast
 • Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden
 • 17,05% financieel keuzebudget bovenop je salaris
 • De mogelijkheid om plaatsonafhankelijk te werken
 • Gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof
 • Goede doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie
 • Uitgebreide keuze aan trainingen en opleidingen.
Solliciteren 
Ben jij klaar voor deze uitdaging? We staan open voor een nadere (telefonische of persoonlijke) kennismaking zodat je een weloverwogen besluit kan nemen om te solliciteren. We kijken uit naar het contact! Je kunt ons bereiken via 06-10546487 (Jan Lagerweij, gebiedsregisseur Oosterwold a.i.) en 06-10135873 (Fike van der Burght, gebiedsregisseur Oosterwold a.i.). Ook tussen kerst en nieuwjaar zijn wij bereikbaar. 
 
Liever meteen solliciteren? Dan ontvangen we graag jouw cv en brief via de knop in de vacature.